De Indiase klassieke dansen zijn tempeldansen. De verhalen die in de dansen worden uitgebeeld gaan allen over de heiligen en de natuur. De danstechniek bestaat uit veel gevarieerde, vastgelegde houdingen en bewegingen, die hun oorsprong vinden in India. Tot de klassieke dans worden ook gerekend de semi-en de moderne choreografie.

Dansstijlen cursussen

De dansschool heeft een gevarieerd pakket van doorgaande lessen in een groot aantal dansstijlen en
daarnaast een steeds veranderende aanbod van kortdurende cursussen.
Binnen het aanbod van de dansschool kunnen de volgende gebieden worden onderscheiden:

» Bharatnatyam

Bharatnatyam komt oorspronkelijk uit zuid India. Deze dansstijl is meer dan 6000 jaar oud. De tempels hadden speciale tempeldanseressen (=Deva-dasi’s) in dienst.
Hun taak was om de verhalen en mythen rondom de Hindoegoden op aantrekkelijke en begrijpelijke wijze uit te beelden door middel van zang, dans en toneel.

Bij deze klassieke dans onderscheidt men 3 aspecten:

Nritta: abstracte dansbewegingen.
Nritya: Uitbeelding van een verhaal met behulp van handgebaren
Abhinaya: Mime, expressie van de emoties door middel    gezichtsuitdrukkingen.


» Kathak

De kathak is de belangrijkste Noord Indiase dansstijl. Deze stijl is ontwikkeld tijdens de Moghulperiode.
In de 16e en 17e eeuw (Mogulperiode) werden Perzische invloeden aan de plaatselijke dansstijlen toegevoegd en ontwikkelde de bestaande dansstijlen zich tot zijn huidige vorm. Het kenmerk van de kathak , zijn de snelle, ritmische voetenwerk, de snelle draaibewegingen, (chakra) geaccentueerd door de enkelbellen (de ghoengroes).


Ghoengroes