Volksdansen zijn vrolijke dorpsdansen, die afkomstig zijn uit verschillende streken van India. Deze volksdansen worden meestal uitgevoerd in groepsverband.

Ook andere dansstijlen zoals de Kuchipuri, Manipuri en de Kathakali worden aangeleerd.
In deze cursussen worden op een gepaste wijze gewerkt aan de conditie en soepelheid van de student.

Cursusduur
Orissi - 8 tot 10 jaar
Kathak - 5 tot 6 jaar
Bharat Natyam - 5 tot 6 jaar

De cursusduur is ook beetje afhankelijk van de inzet en de aanleg van de cursist. De een doet er langer over dan de andere.
Kinderen vanaf 6 tot 13 jaar worden de basis lessen van de klassieke dansen bijgebracht zoals: Orissi, Kathak en de Bharatnatyam. Daarnaast leren ze ook nog gevarieerde vrolijke dansen.

Inschrijvingen
Cursisten boven 13 jaar kunnen zich aanmelden via de inschrijfformulier.
Het cursusjaar begint in de maand september, waarbij tevens de nieuwe cursussen beginnen. Ook in de loop van het cursusjaar kunnen nieuwe cursisten geplaatst worden. Indien de cursus dat toelaat, en zoveel mogelijk per begin van elk maand.

10. Opbrengsten voortvloeiende uit optredens zijn bestemd voor de school.
11. De cursisten mogen zolang ze nog op de cursus zitten geen geldmiddelen in ontvangst nemen voortvloeiende, uit de dansschool.
12. In de zomervakantie (juli en augustus) wordt de helft van het cursusgeld in rekening gebracht. Er moet in totaal elf maanden lesgeld betaald worden.
13. Ook al heeft een cursist om welke reden dan ook de cursussen niet bezocht, de betalingsverplichting blijft bestaan.

Vakantie
Met de schoolvakanties wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden.

Diploma
Nadat het praktijkgedeelte van de cursus is afgerond, worden er theorielessen gegeven. Daarna worden er examens afgenomen en wel onderverdeeld in.
a. dansuitvoering (praktisch)
b. theorie, (schriftelijk)
c. theorie, (mondeling)
Heeft een cursist met goed gevolg alle onderdelen waarin wordt geëxamineerd afgesloten, dan is zij/hij geslaagd voor het examen en wordt haar/hem het diploma toegekend.
Voor het deelnemen aan het examen wordt een bijdrage gevraagd aan de kandidaten.