logotype

Dansstijlen

Over de verschillende Indiase dansstijlen

De Indiase klassieke dansen zijn tempeldansen. De verhalen die in de dansen worden uitgebeeld gaan allen over de heiligen en de natuur. De danstechniek bestaat uit veel gevarieerde, vastgelegde houdingen en bewegingen, die hun oorsprong vinden in India. Tot de klassieke dans worden ook gerekend de semi-en de moderne choreografie.

Cursussen
De dansschool heeft een gevarieerd pakket van doorgaande lessen in een groot aantal dansstijlen en daarnaast een steeds veranderend aanbod van kortdurende cursussen. De danskostuums en sieraden voor de leerlingen, laat Guru Chandrawatie Sukhai voor haar leerlingen op maat maken in India. Daarvoor gaat zij op z’n minst eens per jaar naar India. De klassieke dansmuziek laat zij op eigen aanwijzingen samenstellen door speciale muzikanten. Binnen het aanbod van de dansschool kunnen de volgende gebieden worden onderscheiden:

 

Bharatanatyam

 

Bharata Natyam komt oorspronkelijk uit zuid India. Deze dansstijl is meer dan 6000 jaar oud.
De tempels hadden speciale tempeldanseressen (=Deva-dasi’s) in dienst.
Hun taak was om de verhalen en mythen rondom de Hindoegoden op aantrekkelijke en begrijpelijke wijze uit te beelden door middel van zang, dans en toneel. De Bharata Natyam is in vergelijking met de Odissi wat strakker. Bij deze klassieke dans onderscheidt men 3 aspecten:

Nritta:             Abstracte dansbewegingen
Nritya:            Uitbeelding van een verhaal met behulp van handgebaren
Abhinaya:       Mime, expressie van de emoties door middel van gezichtsuitdrukkingen.

 

Bharata Natyam

Kathak

 

De kathak is de belangrijkste Noord Indiase dansstijl.
Deze stijl is ontwikkeld tijdens de Moghulperiode.
In de 16e en 17e eeuw (mogulperiode) werden Perzische invloeden aan de plaatselijke dansstijlen toegevoegd en ontwikkelde de bestaande dansstijlen zich tot zijn huidige vorm.

Het kenmerk van de kathak, is het snelle,
ritmische voetenwerk, en de snelle draaibewegingen (chakra’s)
geaccentueerd door de enkelbellen (de ghungru’s).

 

kathak

Odissi

 

Odissi is een traditionele klassieke dansstijl afkomstig uit de deelstaat Orissa in Oost-India. Odissi is de oudste tempeldans van India, ookwel uit de tweede eeuw voor Christus. Deze dans werd oorspronkelijk uitgevoerd door de devadasis, de vrouwelijke tempeldanseressen. Zij beeldden verhalen uit de Indiase heilige geschriften uit d.m.v. specifieke handgebaren (mudras).
Odissi is een lyrische, sierlijke, bovenal sacrale dansstijl, met veel ronde bewegingen. Bijna alle houdingen zijn terug te voeren naar de afbeeldingen, sculpturen en muurschilderingen in de tempels van Oost-India. Veelal wordt gezegd dat tijdens Odissi, de danseres als een sculptuur is die tot leven komt. Ook hier treffen we de 3 aspecten: nritta, nritya en abhinaya.

 

odissy

Volksdansen

 

Volksdansen zijn vrolijke dorpsdansen, die afkomstig zijn uit verschillende streken van India. Deze volksdansen worden meestal uitgevoerd  in groepsverband.
Volksdans uit Rajasthan, ookwel de stokkendans (dandiya)

volksdansen

 

stokkendans

      Volksdans uit Rajasthan, ookwel de                 stokkendans (dandiya)

  Stichting Dansschool Sukhai